N5 – Bản dịch và giải thích ngữ pháp

75.000 52.000

Từ vựng: Liệt kê các từ mới liên quan đến nội dung và chủ đề của bài học.

Phần dịch: Dịch các phần mẫu câu, ví dụ và hội thoại trong quyển chính sang tiếng Việt.

Giải thích ngữ pháp: giải thích cấu trúc, cách sử dụng của các mẫu ngữ pháp có trong bài, kèm ví dụ chi tiết, dễ hiểu.

còn 150 hàng

N5-4 Bản dịch
N5 – Bản dịch và giải thích ngữ pháp

75.000 52.000

Danh mục: