N4 – Bản dịch

75.000 52.000

Từ vựng: Liệt kê các từ mới liên quan đến nội dung và chủ đề của bài học.
Phần dịch: Dịch các phần mẫu câu, ví dụ và hội thoại trong quyển chính sang tiếng Việt.
Giải thích ngữ pháp: Giải thích cấu trúc, cách sử dụng của các mẫu ngữ pháp có trong bài, kèm ví dụ chi tiết, dễ hiểu.

còn 12 hàng

N4-5 BẢN DỊCH
N4 – Bản dịch

75.000 52.000

Danh mục: