N4 – Hyoujun Bài tập

40.000 34.000

Bài tập phong phú và đa dạng.
Mỗi bài ngữ pháp sẽ có phần luyện tập tương ứng, và có thêm phần tổng hợp chung.

còn 15 hàng

N4-2 Hyoujun Bài tập
N4 – Hyoujun Bài tập

40.000 34.000

Danh mục: