N5 – Hyoujun Bài tập

40.000 34.000

Bài tập phong phú và đa dạng.

Mỗi bài ngữ pháp sẽ có phần luyện tập tương ứng, và có thêm phần tổng hợp chung.

 

còn 150 hàng

N5-3 Hyoujun Bài tập
N5 – Hyoujun Bài tập

40.000 34.000

Danh mục: