Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Tiếng Nhật có 2 bảng chữ cái là Katakana và Hiragana. Nếu bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana có những nét viết cong và mềm mại thì bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana sẽ có nhiều nét thẳng và gấp khúc hơn. Trong bài viết này, Jellyfish sẽ chỉ bạn 5 bước để học và…

Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

Hiragana

Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana được phát triển từ man’yōgana (万葉仮名), là một thành phần của hệ thống chữ viết Nhật Bản cùng với Katakana và Kanji. Hiragana bao gồm 46 chữ cái được chia thành 5 hàng: a, i, u, e, o. Đối với bảng chữ cái này, chúng ta có thể gọi…